Zašto ovaj projekt?

Kako kao vlasnik promicati dobar suživot među stanarima naselja u vrijeme kada grad raste, a ljudi razlicitog podrijetla dolaze u Berlin?

Različiti životni ritmovi,pogledi na svijet, osjetljivost na buku i prljavštinu, različiti maniri, religije i norme iznenada egzistiraju jedni pored drugih. Prouzrokuju ne samo konflikte nego i troskove.

HOWOGE se vec duze vrijeme pita, da li postoji rješenje za ovakav problem?

Komunalna stambena udruga izabrala je naselje oko Anna-Ebermann-Straße kao mjesto za pilot-projekt KIEZCONTAINER, jer ovo naselje od 3000 stanovnika  prolazi kroz vrlo brzu promjenu u svojoj stambenoj zajednici i dobar je primjer promjena koje se odvijaju.  Uz pomoć „Containerjungs“ Franka Bourgett i Gilles Duhem, dva iskusana stručnjaka kada je rijec o suživotu stanara u zatvorenom prostoru, koji su radili u  okrugu Berlin-Neukölln više od 15 godina, HOWOGE želi izazove otvoreno imenovati te analizirati s ciljem stavranja boljeg suživota među stanarima.

Projekt KIEZCONTAINER se fokusira na tri stvari:

Potpora i jačanje postojećeg.

Prije početka projekta, stanovnici i lokalne institucije (okružno središte, vrtići, savjetodavni odbor, HOWOGE, itd.) godinama rade na kvaliteti života u naselju oko Anna-Ebermann-Straße.

Razvijanje i primjena novog.

Monogi problemi nisu riješivi odmah. U susjedstvu ima znanja i mnogi zele sudjelovati u lokalnom zivotu. „Containerjungs“ su tu kako bi imonovali probleme, okupili ljude i institucije koje bi trebale doprinijeti rješenju te izgraditi i održati željene „mreže“.

Ponuditi inspiraciju, potporu i znanje.

Za HOWOGE, KIEZCONTAINER je pilot projekt koji se bavi  testiranjem aktualnih tema i pristupa te sticanjem iskustava u portfelju stambenih zajednica.

Ono što se dokaže uspješnim isprobava se negdje drugdje. Stoga se redoviti sastanci s ljudima i institucijama koji se bave sličnim pitanjima organiziraju u okviru „Containerjungs“ za HOWOGE. Vrlo konkretno,praktično i bez tabua.

Зашто овај пројекат 

Како као власник промовисати добар суживот међу станарима насеља у време када град расте, а људи разлицитог порекла долазе у Берлин? Различити животни ритмови, погледи на свет, осетљивост на буку и прљавштину, различити манири, религије и норме изненада егзистирају једни поред других. Проузрокују не само конфликте него и трошкове. ХОВОГЕ се вец дузе време пита, да ли постоји решење за овакав проблем? Комунална стамбена удружења изабрала је село око Анна-Еберманн-Страßе као место за пилот-пројекат КИЕЗЦОНТАИНЕР, јер ово село од 3000 становника пролази кроз врло брзу промену у својој стамбеној заједници и добар је пример промена које се одвијају. Уз помоћ „Цонтаинерјунгс“ Франка Боургетт и Гиллес Духем, два стручњака када је ријец о суживоту станара у затвореном простору, који су радили у округу Берлин-Нојкелн више од 15 година, ХОВОГЕ жели изазове отворено именовати те анализирати са циљем ставрања бољег суживота међу станарима.

 

Пројекат КИЕЗЦОНТАИНЕР се фокусира на три ствари: 

Потпора и јачање постојећег

Пре почетка пројекта, становници и локалне институције (окружно средиште, вртићи, саветодавни одбор, ХОВОГЕ, итд.) Годинама раде на квалитету живота у насељу око Анна-Еберманн-Страßе.

Развијање и примена новог

моного проблеми нису ријесив одмах. У суседству има знања и многи зеле учествовати у локалном животу. „Цонтаинерјунгс“ су ту како би имоновали проблеме, окупили људе и институције које би требале допринети решењу те изградити и одржати жељене „мреже“.

Понудити инспирацију, потпору и знање

За ХОВОГЕ, КИЕЗЦОНТАИНЕР је пилот пројекат који се бави тестирањем актуелних тема и приступа те стицањем искустава у портфељу стамбених заједница. Оно што се докаже успешним испробава се негде другде. Стога се редовни састанци са људима и институцијама који се баве сличним питањима организују у оквиру „Цонтаинерјунгс“ за ХОВОГЕ. Врло конкретно, практично и без табуа.